2016 I       - 2016   - 2016

 
*

*

CAPTCHA
*:

  1. , ?

. .. , , , . . .

« - – 2018-2020 2025 », .

, , , , .

-: http://investugra.ru/rus/articles/rus/promyshlennaya-politika/proekty-normativnykh-pravovykh-aktov/ .

- .

, , .

..