2016 I       - 2016   - 2016

-

   2018

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

. .. , , , . . .

« - – 2018-2020 2025 », .

, , , , .

-: http://investugra.ru/rus/articles/rus/promyshlennaya-politika/proekty-normativnykh-pravovykh-aktov/ .

- .

, , .

..